برنامه هاي صنعت بيمه در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

 

"اقتصاد مقاومتي يعني آن اقتصادي كه در شرايط فشار، در شرايط تحريم، در شرايط دشمني ها و خصومت هاي شديد مي تواند تعيين كننده رشد و شكوفايي كشور باشد."

اقتصاد مقاومتي از منظر مقام معظم رهبري

اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در صنعت بيمه

صنعت بيمه در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همسو با اهداف و سياست هاي راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي، برنامه عملياتي خود را به شرح زير تدوين و ارائه نموده است:

برنامه عملياتي صنعت بيمه در اجراي اهداف و سياست هاي اقتصاد مقاومتي

بندهاي مرتبط

بند هاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي

برنامه هاي  بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران

۱

تامين شرايط و فعال سازي كليه امكانات و منابع مالي و سرمايه‌هاي انساني و علمي كشور به منظور توسعه كارآفريني و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همكاري‌هاي جمعي و تاكيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم درآمد و متوسط.

الف. گسترش هدايت‌شده شبكه فروش (نمايندگان و كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه‌اي).

ب. فراهم نمودن زمينه شكل‌گيري نهادهاي تخصصي بيمه‌اي در قالب تشكل هاي حرفه اي بيمه.

ج. افزايش تعداد شركتهاي بيمه تخصصي و تسهيل در تاسيس شركت‌هاي بيمه تعاوني.

د. ايجاد زمينه تاسيس تشكل‌هاي مردم نهاد با هدف ارتقاي مشاركت آحاد جامعه و حمايت از حقوق ذينفعان.

۲

پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي كشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني كشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه

الف. توسعه پوشش‌هاي بيمه‌اي جديد (با هدف حمايت از شكل‌گيري اقتصاد دانش بنيان).

ب. ايجاد و انتشار گنجينه تجارب بيمه و دانشنامه صنعت بيمه

۳

محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور.

الف. استقرار نظام شايسته سالاري و اهتمام به ارتقاي صلاحيتهاي حرفه اي در صنعت بيمه..

ب. توسعه پوشش هاي جديد بيمه‌اي.

ج. گسترش هدايت‌شده شبكه فروش (نمايندگان و كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه‌اي).

د. ارتقا بهره‌وري كاركنان سازمان و افزايش سرانه آموزش.

۴

استفاده از ظرفيت اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي

افزايش سهم بيمه زندگي و درمان تكميلي.

۵

سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه.

الف. افزايش سرانه آموزش هاي تخصصي صنعت بيمه.

گسترش و ارتقا سطح آموزش هاي بيمه‌اي.

ب. استقرار نظام شايسته سالاري و اهتمام به ارتقاي صلاحيتهاي حرفه اي در صنعت بيمه.

۷

تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تاكيد بر افزايش كمي و كيفي توليد (مواد اوليه و كالا).

الف. توسعه پوشش هاي جديد بيمه‌اي.

ب. گسترش پوششهاي بيمه درمان تكميلي

۸

مديريت مصرف با تأكيد بر اجراي سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء كيفيت و رقابت پذيري در توليد.

توسعه پوشش هاي جديد بيمه‌اي.

۹

اصلاح و تقويت همه‌جانبه‌ نظام مالي كشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي، ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي.

الف. ارتقاي سهم بيمه در جبران خسارت وارده به سرمايه هاي ملي.

ب. ارتقاي نقش صنعت بيمه در تجهيز بازارهاي پولي و مالي

توسعه پوشش هاي جديد بيمه‌اي.

 

۱۰

 

حمايت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق:
- تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت‌هاي مورد نياز.

- تشويق سرمايه گذاري خارجي براي صادرات.

- برنامه ريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي، شكل‌دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با كشورها به ويژه با كشورهاي منطقه.
-
استفاده از ساز و كار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.

- ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.

الف. تدوين مقررات تشويقي جهت مشاركت و سرمايه گذاري خارجي در صنعت بيمه

ب. تشويق شركتهاي بيمه به فعاليت در بازارهاي بيمه خارجي

ج. ارتقا همكاري با شركت هاي بيمه خارجي.

د. توسعه بيمه هاي اعتبار صادراتي

هـ. بيمه مسئوليت قراردادي حقوق ورودي عبور كالاي خارجي

۱۱

توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.

الف. افزايش تعداد شركتهاي بيمه.

ب. گسترش هدايت‌شده شبكه فروش (نمايندگان و كارگزاران و ارزيابان خسارت بيمه‌اي).

ج. تشويق شركتهاي بيمه به فعاليت در بازارهاي بيمه خارجي

۱۲

 افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور از طريق:
-توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي منطقه و جهان بويژه همسايگان.

-استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
-استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي.

الف. جلب حضور اشخاص خارجي در بازار بيمه كشور.

ب. ارتقا همكاري با شركت هاي بيمه خارجي.

۱۹

شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ...

الف. تقويت بخش حسابرسي داخلي شركت‌هاي بيمه.

ب. يكپارچه سازي و تسهيل تبادل اطلاعات از طريق اتصال به سامانه هاي ارتباطي درون صنعت بيمه و با دستگاه هاي مرتبط.

۲۰

تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، كارآفريني، سرمايه گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.

 

الف. تدوين قوانين در جهت استقلال و تقويت اختيارات قانوني نهاد ناظر و توسعه صنعت بيمه.

ب. تجليل از پيشگامان اقتصاد مقاومتي در صنعت بيمه

 

۲۲

دولت مكلف است براي تحقق سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با هماهنگ سازي و بسيج پوياي همه امكانات كشور، اقدامات زيررا معمول دارد

- شناسايي و بكارگيري ظرفيت‌هاي علمي، فني و اقتصادي براي دسترسي به توان آفندي و اقدامات مناسب.
- رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن.
- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واكنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.

الف. تشكيل كلوب هاي بيمه اي (P&I)

ب. ايجاد حساب اتكايي ويژه تحريم

ج. ايجاد ظرفيت مشترك بازار.

د. افزايش سرمايه شركتهاي بيمه

هـ. افزايش پشتوانه ارزي بيمه مركزي براي مقابله با تحريم

و. تاسيس شركتهاي بيمه مستقيم يا اتكائي جديد

۲۳

شفاف و روان سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.

الف. گسترش نظارت بر بيمه نامه هاي مربوط به ريسك هاي بزرگ.

ب. افزايش بازديدهاي نظارتي.

ج. نظارت بر وضعيت مالي و توانگري شركتهاي بيمه.

د. توسعه پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيكي.

هـ. تقويت بخش حسابرسي داخلي شركت‌هاي بيمه.

و. بكارگيري روشهاي نوين فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور اعمال نظارت بهينه، كارآمد و روزآمد

ز. تدوين الگوي بهينه نظام توزيع در صنعت بيمه

ح. اصلاح نظام قيمت گذاري در صنعت بيمه

 

پیغام بگذارید مکاتبات آفلاین