عنوان خدمت شناسه زیر خدمت عنوان زیرخدمت - برای مشاهده ی شناسنامه هر زیرخدمت روی عنوان آن کلیک فرمایید راهنما بستر ارائه خدمت
نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه (13091827000) 13091827100 ارائه خدمت بیمه اتکایی به شرکتهای بیمه الکترونیکی
نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه (13091827000) 13091827101 ارائه شناسه یکتا به بیمه نامه شخص ثالث الکترونیکی
پاسخ به استعلامات بیمه ای (13091160000) 13091160100 پاسخ به استعلام سوابق بيمه خودرو الکترونیکی
پاسخ به استعلامات بیمه ای (13091160000) 13091160101 پاسخ به استعلام اصالت بیمه نامه الکترونیکی
پاسخ به استعلامات بیمه ای (13091160000) 13091160102 پاسخ به استعلام سوابق بیمه شخص ثالث (ویژه ناجا و قوه قضائیه) الکترونیکی
پاسخ به استعلامات بیمه ای (13091160000) 13091160103 پاسخ به استعلام سوابق بیمه‌نامه‌های افراد (ویژه دولت همراه- این خدمت از طریق App دولت همراه قابل دسترسی است) الکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161100 صدور مجوز فعالیت کارگزاران (دلالی) رسمی بیمه اتکایی الکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161101 صدور مجوز فعاليت ارزيابان خسارت بيمه (حقيقي – حقوقي) الکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161102 صدور مجوز فعاليت اكچوئران رسمي الکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161103 صدور مجوز فعاليت كارگزاران رسمي بيمه (حقيقي – حقوقي) الکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161104 احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه الکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161105 اعطاي پروانه فعاليت دفاتر ارتباطي مؤسسات بيمه و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي در جمهوري اسلامي ايران غیرالکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161106 تاييد صلاحيت مؤسسات آموزش بيمه (حقوقي) غیرالکترونیکی
صدور مجوز فعالیتهای بیمه ای (13011161000) 13011161107 اعطاي پروانه فعاليت موسسات بيمه در جمهوري اسلامي ايران غیرالکترونیکی
پاسخگویی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات 13091828000 پاسخگویی و رسیدگی به شکایات الکترونیکی