چاپ        ارسال به دوست

يمه معلم گواهينامه مديريت ريسك دريافت كرد

به گزارش روابط عمومي بيمه معلم، اهم فعاليت‌ها واقدامات انجام شده جهت اخذ گريد C مديريت ريسك، انجام مطالعات اوليه در خصوص مديريت ريسك و فراهم‌كردن مقدمات آن جهت پياده‌سازي استاندارد مورد نظر، تشكيل كميته مديريت ريسك جهت تدوين اظهارنامه، شناسايي، تجزيه و تحليل و آناليز ريسك هاي شركت در قالب تيم‌هاي كاري كميته، تدوين و جمع‌بندي اظهارنامه كميته مديريت ريسك مطابق چهارچوب ارائه شده توسط انجمن حرفه‌اي، هماهنگي با انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه جهت انجام فرايند مميزي است.
شركت بيمه معلم اكنون در مرحله تخمين ريسك، شناسايي و اولويت بندي است و در مرحله بعد به دنبال كنترل و انتقال آن با استفاده از اطلاعات بدست آمده خواهد بود.


١٦:٤٣ - 1395/03/10    /    شماره : ٢١٩٨    /    تعداد نمایش : ٦٨٧خروج
access deny