بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

اخبار بیمه مرکزی

پیگیری گزارش هزینه کرد عوارض بیمه شخص ثالث از دیوان محاسبات

در جلسه عصر روز گذشته شورای عالی بیمه، گزارش مقدماتی عملکرد سال 1396 صنعت بیمه توسط رئیس شورای عالی بیمه ارائه شد.

اخبار صنعت بیمه

حضور بيمه رازي در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه
حضور بيمه رازي در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه

نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه به عنوان بزرگترين رويداد ايران ه از روز بيستم تا بيست و سوم تير سال جاري برگزار خواهد شد.