بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

اخبار بیمه مرکزی

صنعت بیمه ایران دارای ظرفیت های بکر فراوان و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری است

دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در کنفرانس Euromoney که در پاریس در حال برگزاری است، بر آمادگی بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه های ایرانی با بیمه های خارجی به شرط تامین منافع متقابل تاکید کرد.

اخبار صنعت بیمه

حضور بيمه رازي در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه
حضور بيمه رازي در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه

نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه به عنوان بزرگترين رويداد ايران ه از روز بيستم تا بيست و سوم تير سال جاري برگزار خواهد شد.