بیمه

تدبیر امروز

امید فردا

اخبار بیمه مرکزی

یادداشت دکتر عبدالناصر همتی در خصوص صندوق بیمه حوادث طبیعی

حادثه دردناک زلزله غرب کشور موجب همدردي و همراهي ملت بزرگ ايران شده و موجي از تألم وتأثر در ايران و ساير کشورها به‌وجود آورد. طبيعي است در روزهاي اوليه حادثه همه مردم و نهادها و ارگان‌ها به امر امداد و نجات مشغول شدند و نيازهاي اوليه زلزله زدگان را برآورد سازند ولي بعد از فرونشستن تلاش‌هاي امداد و نجات موضوع تأمين مالي خسارت هاي ناشي از زلزله موضوع اصلي و مهم کشور خواهد بود.

اخبار صنعت بیمه

حضور بيمه رازي در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه
حضور بيمه رازي در نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه

نهمين نمايشگاه بين المللي بورس، بانك و بيمه به عنوان بزرگترين رويداد ايران ه از روز بيستم تا بيست و سوم تير سال جاري برگزار خواهد شد.